A Candeloria en Lugo V Edición

A Candeloria en Lugo V Edición
PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS, Avenida de los Deportes, s/n, 27004 Lugo