DISSABTE 13 JUNY - ANIVERSARI CARPES EIBISÍ AMB RAUL MEZCOLANZA!

DISSABTE 13 JUNY - ANIVERSARI CARPES EIBISÍ AMB RAUL MEZCOLANZA!
EIBISI CLUB, Camí de Palou Montornès del Vallès