Feslloch 2016. Festival de música en valencià

Feslloch 2016. Festival de música en valencià
Poliesportiu Municipal de Benlloch, Mestre Ortega, 4, 12181 Benlloch, CastellóEls menors de 16 anys poden assistir al Feslloch 2016 amb unes condicions que cal llegir detingudament.

Menors de 16 anys: condicions d’accés i preus de les entrades

1. Les persones de 8 anys o d’una edat inferior podran entrar al Feslloch de forma gratuïta, sempre que vagen acompanyats pel progenitor, tutor legal o adult responsable. Per beneficiar-se d’aquesta mesura, els interessats hauran de presentar davant l’organització un document legal (DNI, llibre de família…) que ho acredite de manera fefaent.

2. Els menors amb edats compreses entre 9 i 13 anys abonaran la meitat del cost de l’entrada (preus establerts en taquilla per a cada tipus d’entrada) i sempre hauran d’anar acompanyats pel progenitor, tutor o adult responsable.

3. A partir dels 14 anys d’edat, tots els assistents al festival abonaran el preu íntegre establert per a cada tipus d’entrada i/o abonament.

4. Els menors que tinguen 14 o 15 anys d’edat podran accedir al recinte del Feslloch sense la companyia d’un adult, sempre i quan presenten en taquilla la preceptiva autorització del tutor legal (veure document adjunt).

5. Els menors d’edat que tinguen 16 o 17 anys no cal que emplenen cap autorització.

6. En tots els casos, els menors de 18 anys hauran de portar el DNI (o document equivalent) sempre damunt.

7. El tutor legal del menor haurà de signar una autorització per la qual es fa responsable del fill/ de la filla i de les seues accions mentre aquest/a es trobe a les instal·lacions municipals habilitades per al festival (zona d’acampada, piscina, auditori, recinte de concerts, etc).

Si l‘acompanyant durant el festival és el pare, mare o tutor legal: tant el menor com l’acompanyant hauran de presentar el DNI, llibre de família, passaport d’ambdós o document legal que acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor.Si l’acompanyant no és el pare, mare o tutor legal: l’acompanyant haurà de presentar l’autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor legal del menor, acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport d’ambdós (acompanyant i menor).

8. L‘incompliment d’algun dels requisits anteriors podrà motivar l’expulsió del recinte i no donarà dret a reemborsament de l’import abonat per l’entrada.

9. Cap persona (adulta o menor d’edat) podrà accedir als espais del Feslloch sense haver adquiritl’entrada o l’abonament i sense la preceptiva polsera acreditativa.

10. Segons la normativa vigent, està prohibida la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys.

Autorització menors 16 anys

Tickets sale is closed