OQUES GRASSES, Gira 10 anys “FESTIVAL RESPIR-A” amb LA FÚMIGA i PUPIL·LES

LLEIDA
OQUES GRASSES, Gira 10 anys “FESTIVAL RESPIR-A” amb LA FÚMIGA i PUPIL·LES
PLAÇA DEL MERCAT, Plaça del Mercat, Alcarràs 25180 LLEIDA

Mesures vigents covid-19

- Qualsevol persona que tingui accés al concert ha de cumplir amb la normativa vigent Covid-19.

- És obligatori portar la mascareta en tot momento (només es pot enretirar en el moment precís de menjar o beure).

- Es permet el ball amb mascareta sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.

- S'ha de presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent.

- PCR negativa de les últimes 12h.

- Test d’antígens certificat per un laboratori les últimes 12h.

- Autorització menors de 18 anys. DESCARREGA ACÍ L'AUTORITZACIÓ

Hauràs d'acreditar la teva identitat mitjançant algun document oficial.

L'aforament, l'organització i la disposició dels assistents a l'interior del recinte atendrà en tot cas les indicacions i mesures establertes per les autoritats competents i per la normativa d'aplicació en el moment de la celebració de l’esdeveniment.

Sense perjudici de l'anterior, l'assistent assumeix que l'assistència a l'esdeveniment implica un risc d'exposició al Covid-19 i allibera de responsabilitat a l'Organització d'un eventual contagi.

Si l'adquirent de l'entrada té qualsevol dubte sobre el seu estat de salut, no ha d'assistir a l'esdeveniment i ha d'actuar segons les indicacions dictades per les autoritats sanitàries. En el cas de presentar algun símptoma, del tipus que sigui, durant l'esdeveniment, l'assistent ha de comunicar-l'hi immediatament al personal de l'Organització, qui té dissenyat un protocol per a actuar davant qualsevol incidència.

Els assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d'expulsió del recinte sense dret a indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre.


Hora d’inici concerts:

22:00 h. Pupil·les

24:00 h. Oques Grasses

02:00 h. La Fumiga